كانادا از جمله كشورهاي مهاجرت پذير است كه به دليل شرايط مساعد در زمينه تحصيل و درآمد و… ، امتيازات زيادي براي دسترسي به آموزش، اميد به زندگي بالا (به مدد سيستم مراقبت هاي بهداشتي) و نرخ پايين جرم و جنايت به دست آورده است؛ چنين شرايطي، اين كشور را تبديل به مكاني امن براي تحصيل و زندگي محصلين و دانشجويان نموده و با توجه به اينكه دانستن زبان انگليسي و فرانسه و داشتن مدرك معتبر زبان لازم نيست و از طرفي والدين يا پدر بزرگ و مادر بزرگ نيز ميتوانند دانش آموز را هنگام تحصيل در كانادا همراهي نمايند، همواره كانون توجه علاقه مندان به تحصيل بوده و سالانه ده ها هزار دانش آموز بين المللي از كشورهاي دور و نزديك براي تحصيل در مقاطع مختلف به كانادا وارد ميشوند.


 

براي مشاهده و دريافت اطلاعات تكميلي به وبسايت موسسه آرتا انديشه پويان سپنتا مراجعه نماييد.


 

منبع: تفاوت تحصيل در كانادا را تجربه كنيد!